Na czym polega badanie nawozów?

Rolnictwo wykorzystuje różne preparaty zwiększające i polepszające jakość upraw. By osiągnąć bujniejszy plon, często stosuje się m.in. nawozy, także uzyskiwane ze ścieków i innych nieczystości, powstających w samym gospodarstwie. Warto sprawdzić, czy nadają się do użytku. Na czym polega taka analiza? Przeczytaj artykuł!

Kiedy wykonuje się badanie nawozów?

Wykonywane przez laboratoria badanie ścieków przeprowadza się przy różnych okazjach. Jest to potrzebne m.in. w sytuacji, gdy firma odprowadza nieczystości do miejskiego systemu kanalizacji. Muszą one spełniać określone normy, by nie doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska. Realizacja takich testów jest szczególnie ważna, gdy osady ściekowe mają być wykorzystane jako nawozy. Jeśli takie środki mają trafić do użytku, a pewne związki występujące w nich miałyby zbyt wysokie stężenie lub pojawiłyby się w nich substancje wysoko toksyczne, istnieje ryzyko, że zostałaby zanieczyszczona gleba, a także wody gruntowe, a wraz z nimi okoliczne zbiorniki wodne.

Analiza osadów ściekowych pod kątem użytkowym

Chcąc wykorzystać ścieki do uzdatniania gleby rolnej, warto oddać je do analizy. Próbkę można pobrać samemu lub zlecić to specjalistom z laboratorium. Następnie trafia ona na badanie nawozów, gdzie laboranci sprawdzają jej skład chemiczny i biologiczny. Wykorzystują do tego wiedzę oraz precyzyjny sprzęt, pozwalający z dużą dokładnością oszacować obecność poszczególnych związków w próbce.

Badania, które warto powierzyć specjalistom

Wysoka skrupulatność w prowadzeniu takich badań jest bardzo ważna. Zanieczyszczone środowisko oznacza nie tylko niebezpieczeństwo dla przyrody, ale i samych ludzi. Dlatego, jeśli chcesz sprawdzić, czy ścieki, które planujesz wykorzystać, są bezpieczne – upewnij się, że analiza nawozów zostanie wykonana przez wykwalifikowanych specjalistów.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.