Kancelaria adwokacka w Poznaniu i dochodzenie roszczeń

Kancelaria adwokacka w Poznaniu i dochodzenie roszczeń

Dochodzenie wierzytelności to często żmudne zadanie, w dodatku nieprzynoszące żadnych skutków. Dłużnicy mają wiele sposobów na uchylanie się od płatności, wobec czego nieraz jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do specjalisty. Przedsiębiorcom będącym w takiej trudnej sytuacji pomóc może kancelaria adwokacka w Poznaniu. W jaki sposób? Sprawdź!

Brak terminowych płatności —  problem dla przedsiębiorców

Wierzycielem może zostać każda osoba —  na pewno niemal każdemu zdarzyło się np. pożyczyć pieniądze znajomemu i niejedna z takich osób miała potem problem z odzyskaniem długu. Oczywiście w wielu sytuacjach jest to wielkie zagrożenie, zwłaszcza gdy sumy są duże, tym bardziej że nie zawsze posiada się poświadczenie udzielenia pożyczki, co utrudnia dochodzenie swoich roszczeń. W przypadku przedsiębiorców jednak niezapłacone faktury czy inne nieregulowane płatności to jeszcze większy problem, w ten sposób bowiem firma może stracić płynność finansową, a nawet być zagrożona bankructwem. Kiedy działania podejmowane we własnym zakresie nie przynoszą skutków, czyli wpłaty nadal nie ma, konieczne jest zgłoszenie się do prawnika.

Jak kancelaria adwokacka w Poznaniu może pomóc wierzycielowi?

Braku regulowania należności nigdy nie powinno się bagatelizować, nawet jeśli są to niewielkie sumy, zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Może to bowiem zachęcić dłużnika do dalszych nieuczciwych zachowań i np. oszukiwania innych podmiotów na większe sumy. Poza tym warto pamiętać, że brak płatności w terminie zwykle skutkuje naliczaniem odsetek, więc często niewielka suma urasta do większej kwoty, o jaką zdecydowanie warto się ubiegać. W dodatku nie trzeba robić tego samodzielnie, kancelaria adwokacka w Poznaniu świadcząca także usługi z zakresu windykacji może zająć się wszystkimi działaniami w tym obszarze w imieniu klienta.

A na czym mogą one polegać? To przede wszystkim próby polubownego rozwiązania sprawy, co opłaca się obu stronom —  wierzyciel może szybko otrzymać swoje pieniądze, bez konieczności oczekiwania np. na wyrok sądu i egzekucję komorniczą, zaś dłużnik może oszczędzić sobie wielu problemów i dodatkowych, zupełnie zbędnych, kosztów. Działania prawników polegają na wysyłaniu pism ponaglających czy telefonowaniu do dłużnika.

Odzyskaj swoje należności

Prawnicy mają wiele środków i narzędzi w zakresie dochodzenia wierzytelności. Zwykle wykorzystują rozwiązania polubowne. Dopiero kiedy nie przynosi to skutku, występują w imieniu klienta do sądu celem wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.