Jakie treści są przekazywane podczas szkolenia operatorów wózków widłowych?

Jakie treści są przekazywane podczas szkolenia operatorów wózków widłowych?

Prowadzenie i wykonywanie prac przy pomocy urządzeń transportu bliskiego wymaga wiedzy i umiejętności zdobywanych na specjalistycznych kursach. Przy pomocy tego sprzętu można podnosić ciężkie ładunki, dlatego podczas prac konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa. Chcesz wiedzieć, co musi umieć osoba prowadząca taki sprzęt? Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst!

Szkolenia operatorów wózków widłowych – zakres wiedzy

Uczestnicy kursów zawodowych uprawniających do pracy z urządzeniami transportu wewnętrznego nauczani są zarówno teorii, jak i praktyki. Programy kursu obejmują m.in. takie zagadnienia jak: 

  • typy i budowa tych maszyn,
  • czynności niezbędne podczas ich obsługi i konserwacji,
  • zasady bezpieczeństwa i przeciwpożarowe przy pracy z urządzeniami,
  • prawa i obowiązki obsługującego związane z dozorem technicznym,
  • jazda i manewrowanie z różnymi ładunkami.

W niektórych ośrodkach szkolenie obejmuje również obsługę wózków gazowych, w tym m.in. zasady i praktykę związane z wymianą butli gazowej.

Jak długo trwa taki kurs?

Czas trwania  szkolenia operatorów wózków widłowych jest różny w zależności od rodzaju zdobywanych uprawnień, poziomu zaawansowania kursanta oraz ośrodka szkoleniowego uprawnionego do prowadzenia takich kursów. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego, przed którego komisją kursanci składają egzaminy teoretyczne i praktyczne, powinno ono obejmować nie mniej niż 35 godzin lekcyjnych.

Kto może prowadzić takie szkolenia

Kursy operatorów wózków widłowych mogą prowadzić nie tylko ośrodki szkolenia zawodowego, ale też inne jednostki, które posiadają uprawnienia do organizowania takich szkoleń, odpowiednie doświadczenie oraz bazę techniczną. Najczęściej uprawnienia takie wydaje UDT.

Jaki jest koszt szkolenia?

Cena kursu uzależniona jest od rodzaju wózka, liczby godzin, praktycznych, czasu trwania i ośrodka szkoleniowego. Nie jest jednak wygórowana. Jeśli chcesz nauczyć się obsługi wózka i jesteś zainteresowany zdobyciem nowej umiejętności, odwiedź stronę i dokonaj zgłoszenia!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.