Badanie ścieków i analiza nawozów

Istnieją różne powody, przez które należy badać nieczystości. Takie analizy wykonuje się m.in. na potrzeby firm, jak i samorządów miast. Podobnie to wygląda w przypadku nawozów. Na czym jednak takie badanie polega? Jakie materiały podlegają szczegółowym testom? Jeśli szukasz takich informacji – już teraz zapoznaj się z artykułem.

Czemu przeprowadza się badanie ścieków?

Głównym powodem, dla którego wykonuje się badanie ścieków, jest dbałość o środowisko. W nieczystościach mogą występować związki i mikroorganizmy niebezpieczne dla natury, mogące doprowadzić do degradacji gleb i wód gruntowych, które często stanowią źródło wody, trafiającej do domów i innych miejsc. Choć podlega ona filtracji, może zostać zanieczyszczona np. silnie chorobotwórczymi bakteriami e-coli. Co więcej – niekiedy pozyskuje się ze ścieków nawozy. Do tego celu wykorzystuje się osady, jakie w nich powstają. Jeśli te są zanieczyszczone groźnymi substancjami lub stężenie dopuszczalnych związków wykracza poza normy – wówczas ryzyko zanieczyszczenia środowiska jest większe. To z kolei wiąże się z zagrożeniem nie tylko dla roślin i zwierząt, ale także dla ludzi.

Z tego powodu na rynku funkcjonują laboratoria badające m.in. nieczystości:

  • miejskie,
  • przemysłowe,
  • bytowo-gospodarcze,
  • radioaktywne.

Analizie podlega zarówno sama woda, trafiająca np. do kanalizacji miejskiej, jak i osady powstające w nieczystościach.

Na czym polega badanie nawozów?

Jak wspomniano wyżej, ze ścieków pozyskuje się niekiedy nawozy. Zanim zostaną wykorzystane w taki sposób, muszą być sprawdzone pod kątem obecności poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych. Analiza nawozów wymaga pobrania próbek przez fachowców lub dostarczonych przez sam zainteresowany podmiot, a następnie szczegółowych prac w laboratorium. Tam sprawdza się, czy występują w nich substancje szkodliwe lub, czy któreś z dopuszczalnych związków nie przekraczają norm.

Warto powierzyć analizy fachowcom

Jeśli i Ty chcesz sprawdzić nieczystości np. w swojej firmie czy gospodarstwie rolnym – najlepiej powierz badanie nawozów i ścieków profesjonalistom, mającym odpowiednie kompetencje, pozwolenia i doświadczenie. Nie mniej istotny jest sprzęt, służący do wykonywania analiz. Pamiętaj, że stawka to bezpieczeństwo środowiska i ludzi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.